Oracle

Converged Systems

Information on this page has been moved to Arrow ECS Sweden/Oracle JAVA

JAVA

 

Skydda din investering i JAVA SE

 

De publika (fria) uppdateringarna för Java 8 upphörde från den 31 december 2018. För fortsatt support och uppdateringar krävs JAVA SE prenumeration. 

 

Vad betyder det här för din organisation?  

De flesta stora organisationer använder sig av flera versioner av Java av olika anledningar.


Men det är oerhört viktigt att hålla sina system uppdaterade med de senaste prestanda- och säkerhetsförbättringarna för att kunna optimera sina system.

Java SE-prenumerationen gör det enkelt för dig att uppnå allt detta.

Skydda din investering i Java SE

Minimera risken, minska insatserna, maximera tillförlitligheten och optimera funktionerna för dina Java-implementeringar

Underhåll och uppgradering av mjukvara är en av de största utmaningarna för att hantera affärskritiska applikationer.


Oracle Java SE-prenumeration kombinerar licens och support till en enkel prenumeration som gör det möjligt att kostnadseffektivt hantera Java SE-installationer, uppdateringar och uppgraderingar över hela företaget.

 

Här kan du lyssna till en presentation om JAVA SE Subscription och vad ni bör tänka på.

 

Varför Java prenumeration?
Java, vad är vad?

Oracle Solutions

© 2019 Arrow ECS
ecs-se.arrow.com   |   +46 (8) 55518800

  • LinkedIn - White Circle