Information on this page has been moved to Arrow ECS Sweden/Oracle PCA

Att vara eller inte vara 
- i molnet

Oracle Private Cloud är som att vara i molnet fast man inte är det, Som ett molndatacenter i en box som du installerar i ditt eget datacenter, antingen on-prem eller hos en leverantör. 

Det privata molnet skiljer sig från det publika bland annat genom att du kan behålla datan inom företaget. Privata moln på Oracle Cloud Platform innebär dessutom att ett företag kan ha en privat servrar uppe i molnet och hårdvaran kan ligga on-prem. Det blir då lättare att hantera de legala krav som kan finnas när det kommer till den datan man hanterar.

Oracle har lösningen för dig

Verksamheter som vill flytta data till molnet är ibland osäkra på sina möjligheter att emigrera till ett publikt moln, av exempelvis juridiska skäl. Där är Oracles privata moln ett perfekt första steg att ta.

Fördelen jämfört med en ren on-premlösning är att man kan dra nytta av alla de tjänster som erbjuds i en molnmiljö, där de flesta nya tjänster och program utvecklas.

Dessutom får man en betydligt bättre kostnadskontroll. De som har valt Oracle Cloud lyfter ofta det som en av de största fördelarna med tjänsten.

Färdiga tjänster

Oracles privata moln kommer också med en hel del färdigpaketerade tjänster som snabbt kan komma till användning.

Oracle har gjort det enkelt för företag att göra sin molnresa. De flesta molntjänster innehåller tjänster eller appar, men Oracle har anpassat sina för olika vertikaler, som industri eller finans, vilket gör det oerhört mycket smidigare än att gå över till andra molntjänster som oftast är väldigt generella.

Koda lätt

Den interna strukturen i en molntjänst brukar beskrivas som infrastruktur som kod, det vill säga att hela den tjänsteplattform som man använder byggs upp med hjälp av kod, och sköts sedan automatiskt. Detta kallas för orkestrering.

Orkestrering är själva grunden i molntjänsten och kan bland annat handla om att bygga upp en lagringsplats. Ett av de vanligaste orkestreringsspråken heter Terraform och det är språket som Oracle har valt att använda på sin plattform.

Många andra leverantörer har sina egna språk, vilket kan göra det krångligt att flytta saker mellan moln. Den stora behållningen med att använda Terraform är att de som sysslar med orkestrering kan Terraform och det blir således betydligt smidigare och effektivare både för företaget och för den som ska koda.

 

 

Vill du veta mer om PCA och Oracles molntjänster?

 

Kontakta Arrows Simon Östling, Lösningsarkitekt på Arrow.

Simon Östling

Sales Engineer

+46 72 719 76 00

simon.ostling@arrow.com

FAKTA

Orkestrering innebär att man genom att använda skriptspråk bygger upp mjukvara
som sedan sköts automatiskt. Därför är ofta orkestrering synonymt med automation.

 

Det kan handla om att automatisera samordningen av flera program i exempelvis ett affärssystem, som därefter utför en eller flera uppgifter.

© 2019 Arrow ECS
ecs-se.arrow.com   |   +46 (8) 55518800

  • LinkedIn - White Circle